Tips

Enkele beheertips van onder meer de weidevogelvrijwilligers (weidewachters):

  • zorg voor een lappendeken van beweide percelen;
  • bescherm gevonden legsels tegen vertrapping door ze ruim af te zetten met schrikdraad (paaltjes minstens 5 meter uit elkaar);
  • zorg ook voor voldoende materiaal, zoals markeerstokken (in de trekker!), schrikdraad en paaltjes, sleepslanglichters en stokken met (wapperend) plastic;
  • maai percelen ná het opzoeken van de legsels gefaseerd, niet ‘s nachts en van binnen naar buiten;
  • bemest zwaar beheerde percelen voor de rustperiode niet met kunstmest (het gras gaat platliggen).

Meer beheertips binnenkort.