Kenniskring natte dooradering

Eind vorige maand was er een boeiende kenniskring over het leefgebied natte dooradering. Diverse collectieven, RAVON, B-ware en provincie Zuid-Holland spraken over de beheermonitoring en (gebieds)kenmerken van een waardevolle, soortenrijke boerensloot.

In de ochtend was er een veldexcursie, met discussie over de beleids- en beheermonitoring. In de middag waren er presentaties door Marcel Benschop, Rémon ter Harmsel en Jan Roelofs.

Kenniskring natte dooradering (foto BoerenNatuur)

Grote modderkruiper

In overleg met RAVON, onderzoeken we eind februari, begin maart de mogelijkheid om op kansrijke locaties in ons werkgebied iets extra’s te doen voor de grote modderkruiper, een van onze ANLb-doelsoorten. Zeker op plekken met (greppel)plasdras en hoog waterpeil, zien we volop kansen. RAVON heeft in 2016/2017 op ANLb-locaties in ons werkgebied de volgende soorten waargenomen:

 • Bastaardkikker
 • Bruine kikker
 • Gewone pad
 • Groene kikker (soort onbepaald)
 • Heikikker
 • Kleine watersalamander
 • Meerkikker
 • Poelkikker
 • Rugstreeppad
 • Baars
 • Bittervoorn
 • Blankvoorn
 • Brasem
 • Karper
 • Kleine modderkruiper
 • Kroeskarper
 • Marmergrondel
 • Ruisvoorn
 • Snoek
 • Driedoornige en tiendoornige stekelbaars
 • Vetje
 • Zeelt
 • Zonnebaars
grote modderkruiper (RAVON)