Links

Belangrijke links over het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden:


ANV’s
www.benschoprentmeesters.nl (Benschop Rentmeesters)

logo Benschop Rentmeesters

www.denhaneker.nl (Den Hâneker)

logo Den Hâneker


Natuurbeheerplannen provincies Zuid-Holland en Utrecht (2016 e.v.)
www.zuid-holland.nl
www.provincie-utrecht.nl

Zoek op ‘natuurbeheerplan’ en het betreffende jaar.


SCAN
www.scan-collectieven.nl SCAN (Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer) ondersteunt agrarische collectieven in de voorbereiding op het nieuwe stelsel voor ANLb. SCAN is in november 2013 opgericht door de koepelorganisaties BoerenNatuur, Natuurlijk Platteland Oost, Natuurrijk Limburg, LTO Noord, Veelzijdig Boerenland en ZLTO. SCAN krijgt een vervolg in de landelijke koepel BoerenNatuur.nl.


Portaal Natuur en Landschap
www.portaalnatuurenlandschap.nl Hier vindt u belangrijke informatie over het nieuwe stelsel voor ANLb. In het ANLb-dossier staan nuttige downloads.


Nieuwsbrief Waterschap Rivierenland
Agrarisch Inzicht is een nieuwsbrief van Waterschap Rivierenland voor agrariërs in het beheergebied. Hierin staan allerlei regels/wetenswaardigheden. U kunt zich hier abonneren.