Ligging

Het werkgebied van het collectief is de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Beide waarden zijn vrijwel geheel omsloten door rivieren van de Rijndelta: Lek, Merwede en Noord. De Alblasserwaard ligt in het zuiden van Zuid-Holland, de Vijfheerenlanden sinds 2002 in zowel Zuid-Holland als Utrecht. De Alblasserwaard, waarvan met name het zuiden en westen gedeeltelijk/geheel verstedelijkt is, bevat acht gemeenten: Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Molenwaard, Giessenlanden en Zederik. De Vijfheerenlanden vier: Vianen, Leerdam, Zederik en Giessenlanden.

Beide waarden liggen in het Groene Hart en zijn uitstekend bereikbaar.

werkgebied Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden
werkgebied Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

 


Bronnen voor de teksten onder menu Werkgebied onder meer:

  • Integraal landschapskader GLZ
  • Visie landelijk gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  • Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Visie 2030
  • Gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  • Landschapsplan Alblasserwaard-Vijfheerenlanden