Historie

Agrariërs in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden streden in de frontlinie van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In 1994 richtten ze natuur- en landschapsvereniging Den Hâneker op. Er waren namelijk plannen om landbouwgrond in het gebied om te vormen in natuurgrond. Als tegenreactie zetten betrokken agrariërs en burgers zich in voor het behouden en versterken van natuur- en landschapswaarden in agrarisch gebied. Met in het achterhoofd: beter functies verweven dan scheiden.

Jaren later startte Benschop Rentmeesters met het coördineren van aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Deze aanvragen voor met name weidevogelbeheer waren sterk collectief van karakter: groepen boeren -clusters- kwamen bij elkaar en Benschop Rentmeesters diende de gezamenlijke aanvragen in.

Inmiddels werken beide partijen goed met elkaar samen, sinds 2012 in een kernploeg en sinds 2015 in een collectief. Dit collectief wil de uitstekende uitgangspositie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden benutten en verder uitbouwen. Er is, mede dankzij het enorme draagvlak en de proactieve opstelling van de deelnemers/beheerders, nog veel te winnen!