Doel

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Coöperatieve U.A., kortweg Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, richt zich volgens de statuten op agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de ruimste zin van het woord. Het betreft met name weidevogelbeheer, maar ook botanisch beheer, landschapsbeheer en waterbeheer. En eventueel gebiedsontwikkeling.

De coöperatie, opgericht op 17 april 2015, beslaat het werkgebied van Stichting Subsidiestelsel Natuur en Landschap Benschop (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30274298) en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ‘Den Hâneker’ (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40324809).

kievit, Adri de Groot
kievit, Adri de Groot

Aanleiding voor de oprichting van het collectief was de komst van een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Om de resultaten te verbeteren en de kosten te verlagen, vormen collectieven (groepen boeren/beheerders) per 1 januari 2016 het hart van het nieuwe stelsel.

De organisatie van het collectief bestaat uit het bestuur en de operationele organisatie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het hele proces rondom de coördinatie en uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.