Documentatie

Wilt u deelnemen (of neemt u deel) aan het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer? Hieronder vindt u de actuele beheereisen, algemene voorwaarden en protocollen die bij het beheercontract horen, evenals de statuten. Let op de versiedatum!

Hebt u vragen, neem dan contact op met een van de gebiedscoördinatoren.


Algemene voorwaarden bij beheercontract
algemene voorwaarden bij beheercontract 18-12-2015

Schouwprotocol
schouwprotocol 18-12-2015

Herstel- en sanctieprotocol
herstel- en sanctieprotocol 18-12-2015

Klachten- en geschillenprocedure
klachten- en geschillenprocedure 18-12-2015

Statuten
statuten 17-04-2015