Monitoring

logo SovonIn het voorjaar van 2015 hebben we op eigen kosten een BMP-nulmeting door Sovon laten uitvoeren, gericht op de grutto. Deze nulmeting is onmisbaar om het weidevogelbeheer op de beste plekken te situeren, conform het natuurbeheerplan.

De samenwerking met Sovon hopen we in het voorjaar van 2016, tijdens de beheermonitoring, een vervolg te geven.