Documentatie

Wilt u deelnemen (of neemt u deel) aan het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer? Hieronder vindt u de actuele beheereisen, algemene voorwaarden en protocollen die bij het beheercontract horen, evenals de statuten. Let op de versiedatum!

Hebt u vragen, neem dan contact op met een van de gebiedscoördinatoren.


Handleiding mijnboerennatuur.nl
Handleiding mijnboerennatuur.nl

Beheereisen en aanvullende beheervoorschriften
beheereisen en aanvullende beheervoorschriften (bijlage 2) december 2015
beheereisen en aanvullende beheervoorschriften (bijlage 2) maart 2017
beheereisen en aanvullende beheervoorschriften (bijlage 2) oktober 2017

indicatorsoorten ANLb

Algemene voorwaarden bij beheercontract
algemene voorwaarden bij beheercontract 18-12-2015

Schouwprotocol
schouwprotocol 18-12-2015

Herstel- en sanctieprotocol
herstel- en sanctieprotocol 18-12-2015

Klachten- en geschillenprocedure
klachten- en geschillenprocedure 18-12-2015

Statuten
statuten 17-04-2015